Takiųjų terpių tyrimai


Įmonė Lietuvos energetikos institutas
Fakultetas Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Praktika siūloma Bakalauro žemesnių kursų studentams
Bakalauro baigiamojo kurso studentams
Magistrantūros studentams
Atlikimo vieta Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva
Siūlomas vietų skaičius 2
Apmokama Ne
Virtuali atranka Ne
Darbas per nuotolį Ne
Praktikos trukmė Derinama individualiai
Paskelbta 2021-10-26
Galioja iki 2022-06-01
  • Praktikos aprašymas
  • Kontaktai

Studento specializacija: taikomoji fizika.

  1. Praktikos pobūdis: Takiųjų terpių greičių lauko tyrimas taikant Dopplerio efektą.

Tiek atliekant eksperimentinius tyrimus, tiek ir vykdant procesų kontrolę yra poreikis didelio tikslumo greičio matavimui netrikdant tėkmės. Vienas iš metodų yra paremtas Dopplerio efektu ir plačiai naudojamas ten kur tėkmėje yra pakankamai tinkamo dydžio dalelių. Praktikantas susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką 3D Mini Laser Doppler greičių lauko matavimo sistema.

2. Praktikos pobūdis: Takiųjų terpių modeliavimas taikant CFD.

Takiųjų terpių tekėjimo modeliavimas naudojamas tiek siekiant papildyti ir geriau suprasti natūriniais eksperimentais  gautus duomenis, tiek optimizuoti technologinę įrangą gerai suprantamiems ir patikimai simuliuojamiems procesams. Skaitmeniniams eksperimentams plačiai naudojami CFD programų paketai. Praktikantas susipažins su takiųjų terpių modeliavimo ypatybėmis ir atliks praktiką atvirojo kodo OpenFoam programų paketu.

3. Praktikos pavadinimas: Turbulencinio tekėjimo struktūros tyrimas taikant IR ir Optical Flow algoritmus.

Aprašymas: Tekėjimo struktūros tyrimai yra svarbūs tiriant įvairias tekėjimo sąveikas su jo struktūrą įtakojančiais veiksniais. Kai tėkmėje yra temperatūros skirtumų jos struktūros vizualizacijai ir analizei gali būti panaudota termovizija. Bakalauras susipažins su metodo taikymo ypatybėmis ir atliks praktiką tirdamas tekančio skysčio spinduliuotę 3-5 μm diapazone.

Vadovas: dr. Marijus Šeporaitis, tel. (8 37) 401921, el. paštas marijus.seporaitis@lei.lt

Įdarbinimas. Dėl įdarbinimo praktikos metu ar jai pasibaigus sprendžiama individualiai.

Norėdami sužinoti daugiau apie siūlomą praktikos vietą, galite susisiekti su įmonės kontaktiniu asmeniu:

Atsakingas asmuo Jolanta Kazakevičienė (studijų administratorė)
Tel. Nr. +37037401809
El. paštas jolanta.kazakeviciene@lei.lt