Degimo procesų tyrimai


Įmonė Lietuvos energetikos institutas
Fakultetas Cheminės technologijos fakultetas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Praktika siūloma Bakalauro žemesnių kursų studentams
Bakalauro baigiamojo kurso studentams
Magistrantūros studentams
Atlikimo vieta Breslaujos g. 3, Kaunas, Lietuva
Siūlomas vietų skaičius 6
Apmokama Taip
Virtuali atranka Ne
Darbas per nuotolį Ne
Praktikos trukmė Derinama individualiai
Paskelbta 2021-10-26
Galioja iki 2022-06-01
  • Praktikos aprašymas
  • Kontaktai

Studentų specializacija: Aplinkos inžinerija ir technologija, Cheminė technologija ir inžinerija, Taikomoji chemija, Termoinžinerija, Atsinaujinanti energetika, Mechanikos inžinerija, Taikomoji fizika, Energijos technologijos, Medžiagų fizika ir nanotechnologijos.

Įdarbinimas. Jei studento gebėjimai atitinka laboratorijos poreikius, praktikos metu ar jai pasibaigus yra galimybė įdarbinti.

Praktikos temos:

Deginimo bei dujinimo tyrimai:

1) Dujofikavimo bei terminio skaidymo tyrimai;

2) Dujinių produktų analizė taikant skirtingus analizės metodus;

3) Sintetinių dujų konversijos į biometaną eksperimentiniai tyrimai.

Vadovas: dr. Nerijus Striūgas, tel. (8 37) 401877, el. p. Nerijus.Striugas@lei.lt

 

Termocheminių procesų tyrimai:

1) Termocheminių procesų taikymas atliekinės biomasės bei atliekų perdirbimui į vertingus energetinius produktus;

2) Eksperimentiniai metano konversijos efektyvinimo tyrimai taikant katalitines termochemines reakcijas.

Vadovas: dr. Kęstutis Zakarauskas, tel. (8 37) 401830, el. p. Kestutis.Zakarauskas@lei.lt

 

Terminės analizės tyrimai:

  • Terminės analizės metodų taikymas pirolizės ir degimo procesams tirti;
  • Biomasės deginimo tyrimai įvairių dujų aplinkoje.
  • Plėvelių ar kitų įvairių plonasluoksnių medžiagų tyrimai FTIR metodu.

Vadovas: dr. Raminta Skvorčinskienė, tel. (8 37) 401881, el. p. Raminta.Skvorcinskiene@lei.lt

 

Liepsnos spektroskopinės analizės tyrimai:

1) Neterminės plazmos poveikio dujinių mišinių degimo proceso efektyvumui tyrimas;

2) Žemo kaloringumo dujų degimo sąlygų nustatymas atliekant liepsnos spektroskopinę analizę.

Vadovas: dr. Rolandas Paulauskas, tel. (8 37) 401830, el. p. Rolandas.Paulauskas@lei.lt

 

Norėdami sužinoti daugiau apie siūlomą praktikos vietą, galite susisiekti su įmonės kontaktiniu asmeniu:

Atsakingas asmuo Jolanta Kazakevičienė (studijų administratorė)
Tel. Nr. +37037401809
El. paštas jolanta.kazakeviciene@lei.lt